Gabriela Nováková/ Pradávné krajiny

8.10. – 1.11. 2015, st-ne: 15– 18 hod vernisáž 7. října 2015 v 19.30h

Galerie Josipa Plečnika připravila výstavu Gabriely Novákové. Výstava se koná v unikátním prostoru podzemní krypty chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně, navržené slovinským architektem Josipem Plečnikem.

Gabriela Nováková studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. M. Jágra, na Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paříži v ateliéru prof. J. Gianiniho. Zabývá se kresbou, malbou, grafikou, grafickým designem, ilustrací, realizacemi v architektuře, od r. 2005 také výukou studentů na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Pradávné krajiny nejsou typickými obrazy přírodních scenérií, ale spíš krajinnými prostory, v nichž je příroda abstrahována a transformována do archetypálních tvarů zemského povrchu. Mohou nám evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské pobřeží existující v dávných dobách, snad někdy na počátku stvoření světa. Můžeme je vnímat jako odrazy ukrytých a zahloubených vnitřních krajin člověka.

Autorka chápe své krajiny jako místa touhy po poznání, hledání smyslu našich cest, našeho putování, neustálého procesu hledání, bloudění a nalézání, pronikání k podstatě bytí. Vkládá do nich zdánlivý klid, ale zároveň i určité napětí, jakoby způsobené nepřítomností člověka. Ony však nejsou prázdné, uzavřené samy do sebe, ale očekávají poutníky, kteří jimi budou procházet, naplní je svou přítomností, svými příběhy.

Pradávné krajiny jsou jedním z témat, kterým se autorka zabývá ve své volné výtvarné tvorbě. Kresby nevytváří v jednom souvislém časovém úseku, ale vznikají v malých cyklech, někdy i v odstupu několika let. Jako téma prostupující různá období života, vracející se pro svou mnohotvárnost a víceznačnost.

Barevnost je redukována pouze na bílou a černou. Práce jsou vytvořeny technikou oboustranné vrstvené tušové kresby na fólii.